Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του ΣΕΒΙΠΑ για την επιβολή ΤΑΠ στις επιχειρήσεις της ΒΙΠΕ Πατρών

Δημοσιεύθηκε την Τετ, 12/19/2018 - 23:19

Είναι γνωστή στα μέλη του Συνδέσμου η πάγια πλέον τακτική του Δήμου Δυτικής Αχαΐας να επιβάλλει στις εγκατεστημένες επιχειρήσεις στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών -περιοχή η οποία διοικητικά ανήκει στην αρμόδιότητα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας- Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) για τη συνολική επιφάνεια των εκάστοτε εγκαταστάσεων, δομημένων και αδόμητων.

Το Δ.Σ. του ΣΕΒΙΠΑ ανέθεσε στη νομική σύμβουλο του Συνδέσμου, δικηγόρο κα Αλεξάνδρα Σκουτέρη να γνωμοδοτήσει σχετικά, και η θέση που διαμόρφωσε έχει ως εξής:

Με βάση τις διατάξεις του ν.2130/1993 το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) επιβάλλεται αφ’ ενός σε κάθε είδους (δομημένα ή αδόμητα) ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των 2.000 κατοίκων και αφ’ετέρου σε κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών. Σύμφωνα με τον ως άνω νόμο, για τον υπολογισμό της αξίας ΤΑΠ για τα κτίσματα που βρίκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή εκτός ορίων οικισμού υφιστάμενων προ του 1923 ή εκτός ορίων οικισμού με πληθυσμό κάτω των 2.000, λαμβάνεται υπόψη, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα,  εφ` όσον υφίστανται. Η βεβαίωση και είσπραξη του τέλους για τα ακίνητα, που έχουν μετρητή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας  της Δ.Ε.Η. γίνεται μέσω των λογαριασμών αυτής, τα ποσά  του τέλους που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών αποδίδονται στους δήμους  και τις κοινότητες  μέσα στον τρίτο μήνα  απο τη λήξη του μήνα στον οποίο αφορούν  λογιστικά οι σχετικοί λογαριασμοί.

Η ΒΙ.ΠΕ. Πατρών (όπως και όλες οι ΒΙ.ΠΕ, ΒΕΠΕ και Ε.Π.) αποτελεί περιοχή με συγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, κατάλληλα οργανωμένη και εξοπλισμένη με τα απαραίτητα για την ορθή και εύρρυθμη λειτουργία σύγχρονων βιομηχανικών μονάδων έργα υποδομής. Ωστόσο η ΒΙΠΕ Πατρών (καθώς επίσης και οι ΒΕΠΕ και τα ΕΠ) δεν εμπίπτει στο πολεοδομικό σχέδιο πόλης, ούτε όμως αποτελεί οικισμο, υπό την έννοια του αρ. 1 π.δ. της 24.4/3.5.1985 και αρ.1 π.δ. 20/30.8.1985 και του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας. Αντίθετα διέπεται από ειδικό πολοεδομικό καθεστώς, διαφορετικό σε σχέση με αυτό των περιοχών εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως ή με αυτό των οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923.

Εξ άλλου στο ως άνω συμπέρασμα, καθ’ερμηνεία των κείμενων διατάξεων, έχουν καταλήξει θεσμοί και φορείς, όπως ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, (αρ.πρ. Φ/Α.18/Δ/12537/1089/12-9-2011 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας/Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας/Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Βιομηχανίας/Διεύθυνσης Βιομηχανικής Νομοθεσίας και Περιάλλοντος), το Υπουργείο Βιομηχανίας σε απάντηση παλαιότερης αίτησης το Συνδέσμου αλλά και έτεροι σχετικοί αρμόδιοι φορείς (ΥΠΕΚΑ, Υπουργείο Ανάπτυξης και Οικονομικών, ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ  ΑΕ, Συνήγορος του Πολίτη). Κοινό συμπέρασμα όλων είναι ότι οι ΒΙΠΕ είναι περιοχές μεν εντός ρυμοτομικού σχεδίου, οι οποίες όμως διαφέρουν και διαφοροποιούνται από τις «εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού» περιοχές. Σημειωτέον μάλιστα ότι κατόπιν εκ μέρους του Συνδέσμου γνωστοποίησης, ο Συνήγορος του Πολίτη, έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας σχετικά με τον τρόπο επιβολής του Τ.Α.Π. στις εγκατεστημένες στη ΒΙΠΕ Πατρών επιχειρήσεις και βιομηχανίες.

Τόσο επί «εποχής ΔΕΗ» όσο και σήμερα, ο αρμόδιος για τη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών Δήμος Δυτικής Αχαΐας, επιβάλλει στις εγκατεστημένες στη ΒΙ.ΠΕ. επιχειρήσεις Τ.Α.Π. κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή του νόμου αλλά και κατ’εσφαλμένο υπολογισμό.

Σχετικά με το εν λόγω Τ.Α.Π., η εταιρεία «…..»  μέλος του Συνδέσμου, έχει ασκήσει ανακοπή κατά ατομικής ειδοποίησης, ταμειακών βεβαιώσεων και χρηματικών καταλόγων παρελθόντων ετών, η οποία θα συζητηθεί το Φεβρουάριο του έτους 2019. Εν αναμονή λοιπόν της έκδοσης δικαστικής απόφασης επί της ως άνω ανακοπής αλλά και δεδομένου ότι ο αρμόδιος Δήμος εξακολουθεί να επιβάλλει στις εταιρείες-μέλη του Συνδέσμου Τ.Α.Π. κατ’εσφαλμένη ερμηνεία των κείμενων διατάξεων, υπολογίζοντας μάλιστα την αξία αυτού επί του συνόλου της δομημένης και αδόμητης έκτασης καθεμίας ιδιοκτησίας, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τα μέλη του Συνδέσμου ότι πρόθεση μας είναι η αντιμετώπιση και επίλυση του ζητήματος συνολικά για όλα τα μέλη, με στόχο την ακύρωση της απόφασης του αρμόδιου Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον υπολογισμό του συγκεκριμένου τέλους. Σε κάθε περίπτωση, φυσικά, καθένα μέλος (καθεμία επιχείρηση) δύναται να προσφεύγει κατά των εκάστοτε εκτελεστών διοικητικών πράξεων (ταμειακών βεβαιώσεων κ.λπ.) ενώπιον κάθε αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής.

Για το Σύνδεσμο

Η νομική σύμβουλος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΤ. ΣΚΟΥΤΕΡΗ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα