Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Βιομηχανικές Περιοχές και Μικροδίκτυα - Παρέμβαση Πέτρου Μαντά σε ημερίδα για το Ενεργειακό Πρόβλημα

Δημοσιεύθηκε την Δευ, 12/26/2022 - 10:43

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Δεκεμβρίου 2022, το συνέδριο για το ενεργειακό πρόβλημα και τις επιπτώσεις του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που διοργάνωσαν επαγγελματικοί και επιστημονικοί φορείς της Πάτρας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και έλαβε χώρα στο Δημοτικό Θέατρο της Πάτρας.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, εκπρόσωποι της επιχειρηματικότητας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των θεσμικών φορέων και υπηρεσιακοί παράγοντες, ανέλυσαν τις επιπτώσεις της τρέχουσας ενεργειακής κρίσης για την ελληνική – τοπική οικονομία και κατέθεσαν σειρά προτάσεων με στόχο να αμβλυνθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά.

Παράλληλα, οι ομιλητές μέσα από έναν γόνιμο και ουσιαστικό διάλογο, υπογράμμισαν την αναγκαιότητα λήψης δράσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων των υψηλών τιμών ενέργειας, με γνώμονα την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Μεταξύ των ομιλητών, ήταν και ο πρόεδρος του ΠΑΣΕΒΙΠΕ Πέτρος Μαντάς, που μίλησε για τις Βιομηχανικές Περιοχές και τα Μικροδίκτυα. Μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

«Οι νέες προκλήσεις στην παγκόσμια αγορά επιβάλλουν οικολογικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος και οικονομικά ανταγωνιστικότερα προϊόντα. Οι Βιομηχανικές Περιοχές στον Ελλαδικό χώρο καλούνται να παρέχουν το πλαίσιο και τις συνθήκες στις Επιχειρήσεις των Βιομηχανικών Περιοχών για Υψηλή Ποιότητα Ισχύος και Χαμηλό Κόστος Ενέργειας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται καταρχήν ο Έλεγχος και η Διασύνδεση των Υφιστάμενων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Συμψηφισμού (Net-Metering) με τον ΔΕΔΔΗΕ μέσω κατάλληλων υποδομών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής για την εποπτεία των δικτύων, όπως και την εφαρμογή εξελιγμένων τεχνικών ελέγχου.

Τα Σύγχρονα Δίκτυα Διανομής δεν περιορίζονται μόνο στην ενίσχυση των υποδομών. Όλες οι εγκαταστάσεις Net-Metering στα Σύγχρονα Δίκτυα δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απλά ως παθητικοί παράγοντες που εγχέουν ή καταναλώνουν ενέργεια από το δίκτυο, αλλά θα πρέπει ο ΔΕΔΔΗΕ να έχει τη δυνατότητα να ορίζει και να αποστέλει στις επιχειρήσεις την επιθυμητή κατανάλωση ή παραγωγή ενέργειας π.χ από τα φωτοβολταικά για τη βέλτιστη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζει την αντίστοιχη μείωση του κόστους ενέργειας.

Τα Μικροδίκτυα, τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με Μονάδες Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις, μπορούν να μειώσουν και να αντιμετωπίσουν σε μεγάλο βαθμό το υψηλό κόστος ενέργειας, την παροχή υψηλής ποιότητας ισχύος και αξιοπιστίας, καθώς και το θέμα συμφορήσεων-κορεσμού στον Ελλαδικό χώρο.  Όταν η ροή της ηλεκτρικής ισχύος στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ είναι ομαλή, τότε μια επιχείρηση μπορεί να ηλεκτροδοτείται κανονικά από τα δίκτυα αυτά και παράλληλα να φορτίζει τις μονάδες αποθήκευσης του Μικροδικτύου και τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα. Όταν η ροή ισχύος στα δίκτυα του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ παρουσιάζει φαινόμενα κυκλοφοριακής συμφόρησης-κορεσμού ή συμβεί black-out, τότε η επιχείρηση μπορεί να ηλεκτροδοτείται αποκλειστικά από το Μικροδίκτυό της και να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους διαχειριστές.

Σε ένα Σύγχρονο Δίκτυο Διανομής, όπου για παράδειγμα στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας, μια Επιχείρηση ηλεκτροδοτείται με υψηλό κόστος ενέργειας, ας υποθέσουμε ότι δεν έχει τη δυνατότητα εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών λόγω κορεσμού. Αν στην ίδια Περιοχή ένα εποχιακό ξενοδοχείο είναι κλειστό και μόνο εγχύει ενέργεια στο δίκτυο από τα φωτοβολταϊκά, χωρίς να λειτουργούν οι καταναλώσεις του ξενοδοχείου, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορεί να ζητήσει από την ξενοδοχειακή μονάδα να αποθηκεύσει προσωρινά την ενέργεια σε μπαταρίες για να δώσει τη δυνατότητα σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού της επιχείρησης, ο οποίος δεν επιτρέπεται να συνδεθεί σήμερα λόγω κορεσμού. Αργότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ θα μπορούσε να αγοράσει την ενέργεια του ξενοδοχείου από την Αποθήκευση σε κατάλληλη τιμή, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζεται και το χαμηλό κόστος ενέργειας της Επιχείρησης στη ΒΙΠΕ. Με αυτό τον τρόπο, το πρόβλημα του κορεσμού σε πολλές Βιομηχανικές Περιοχές αντιμετωπίζεται με μικρό κόστος.

Ο εκσυγχρονισμός των δικτύων διανομής του ΔΕΔΔΗΕ προϋποθέτει και την ύπαρξη κατάλληλου ρυθμιστικού πλαισίου.  Αν και υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για την προσφορά Υπηρεσιών Ευελιξίας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη λειτουργία των Δικτύων Διανομής (διαχείριση συμφορήσεων-κορεσμού, έλεγχος τάσης), δεν έχει εφαρμοστεί.  Για παράδειγμα, στον κώδικα δικτύου προβλέπεται η σύναψη «συμβολαίων διακοψιμότητας» με καταναλωτές, αλλά δεν έχει ακόμα εξειδικευτεί στα σχετικά εγχειρίδια. Επίσης, δεν έχει εφαρμοστεί η Παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών ελέγχου τάσης και συχνότητας από ΑΠΕ, αν και προβλέπεται από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο για Παροχή Ευελιξίας στο Σύστημα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ), ενώ αυτό επιτρέπεται μόνο σε μεγάλες θερμικές μονάδες.

Τέλος, ενώ δίνεται η προτεραιότητα στα Δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς εγκατάστασης Φωτοβολταϊκών Σταθμών π.χ. 400 kW και αντίστοιχων Αιολικών Σταθμών μεγαλύτερης ισχύος, δεν αδειοδοτούνται οι εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών σε αντίστοιχες Βιομηχανίες στις ΒΙΠΕ λόγω κορεσμού. Για παράδειγμα, ενώ στην Ελλάδα, η εγκατεστημένη ισχύς των ΑΠΕ είναι: 4380 MW Αιολικών, 3.989 MW Φωτοβολταικών, 352 MW Φωτοβολταικών σε στέγες (<10 kW), 256 MW μικρών υδροηλεκτρικών, και 112 MW Βιοαερίου/Βιομάζας, στη Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία κλπ. το μεγάλο ποσοστό των ΑΠΕ είναι εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών και ΑΠΕ σε Βιομηχανικές Επιχειρήσεις και Οικιακές καταναλώσεις! Συνεπώς, θα έπρεπε να δίνεται η πρωτεραιότητα στις Βιομηχανικές Μονάδες ή στις ΒΙΠΕ για την εγκατάσταση ΑΠΕ και μετά σε Σταθμούς π.χ. Φωτοβολταικών των 400 kW

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα