Είσοδος

Μοιραστείτε το

 

Εκτύπωση

Αποστολή με mail

Κατέβασμα PDF

Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης για τα βιομηχανικά πάρκα

Δημοσιεύθηκε την Τετ, 09/21/2022 - 10:18

Αγαπητά μέλη,  

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Ρ2Ι046ΜΤΛΡ-ΦΨΣ) η έγκριση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» και του Οδηγού εφαρμογής, που περιλαμβάνεται ως Δράση στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (διαθέσιμη συνημμένα και εδώ). Φορέας υλοποίησης της Δράσης θα είναι ΓΓΒ σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ.

Η δημόσια δαπάνη της Δράσης είναι συνολικά € 62.998.348,36, θα καταβληθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με τη μορφή επιχορήγησης και χωρίζεται σε δύο τμήματα ως ακολούθως:  

Τμήμα Ι (συνολική χρηματοδότηση € 37.998.348,36) για:

α) τη δημιουργία νέων βιομηχανικών πάρκων (πάρκα νέας γενιάς),

β) την επέκταση ή συμπλήρωση των υποδομών, την επέκταση του πάρκου, τον εκσυγχρονισμό ή αναβάθμιση των υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών και πάρκων, προκειμένου αυτά να ανταποκριθούν στις ανάγκες που επιτάσσει η προσαρμογή στη στρατηγική της «Βιομηχανίας 4.0» - “Industry 4.0” με σκοπό την αύξηση της ετοιμότητάς τους για τη μετάβαση σε υποδομές δικτύου 5G και υπερυψηλού εύρους ζώνης, τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, παρεμβάσεων έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και υποδομών κυκλικής οικονομίας, και

γ) τη μετατροπή περιοχών με υψηλή βιομηχανική συγκέντρωση σε πράσινα και ψηφιοποιημένα βιομηχανικά πάρκα.

Σημειώνεται ότι για επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στο Τμήμα Ι θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον ισόποση συμμετοχή από τον ιδιωτικό τομέα. Δικαιούχοι της δράσης μπορεί να είναι υφιστάμενοι και υπό σύσταση φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης (αναλυτικά βλ. Κεφάλαιο 4), ενώ το συνολικό ποσό κάθε Επενδυτικού Σχεδίου θα πρέπει να κυμαίνεται από 300.000 € έως 20.000.000 € πενδυτικά Σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο ή μεγαλύτερο των ως άνω ορίων δεν κρίνονται επιλέξιμα).

 Τμήμα ΙΙ (συνολική χρηματοδότηση  € 25.000.000) για:

την κατασκευή υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση και υποστήριξη των αναγκών των υφιστάμενων ΟΥΜΕΔ της εγχώριας αγοράς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην Ενότητα 5 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ», καθώς και της ευρύτερης περιοχής και την προώθηση της εξοικονόμησης, αποθήκευσης και διανομής της ενέργειας και των ΑΠΕ.

Δικαιούχος του Τμήματος II της Δράσης είναι ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

 

Για  τις επιλέξιμες Δαπάνες ανά Τμήμα δείτε αναλυτικά το Κεφάλαιο 8.

Σημειώνεται ότι η πρόσκληση αναμένεται να αναρτηθεί εντός των επόμενων ημερών στις ιστοσελίδες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας https://greece20.gov.gr/, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και του ΤΑΙΠΕΔ.

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής της Αίτησης Χρηματοδότησης  ορίζεται η 24η Οκτωβρίου 2022, ενώ ως ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων ορίζεται η 27η Δεκεμβρίου 2022.

 

 

Μοιραστείτε το στα κοινωνικά δίκτυα

Γραφτείτε στο Newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Βρείτε Πληροφορίες του Συνδέσμου

Εικόνα από τις Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εγκατεστημένες Επιχειρήσεις

Δείτε τον κατάλογο με τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Κατάλογος

Η ιστορία του συνδέσμου

Διαβάστε όλη την ιστορία του συνδέσμου από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα

Ιστορία

Επικοινωνήστε με τον συνδέσμο

Επικοινωνήστε με τον σύνδεσμο ΠΑΣΕΒΙΠΕ χρησιμοποιώντας την φόρμα επικοινωνίας

Επικοινωνία

Συχνές Ερωτήσεις

Βρείτε όλες τις πληροφορίες που ψάχνετε και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις του συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Εκδηλώσεις Συνδέσμου ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Δείτε το ημερολόγιο των εκδηλώσεων που διοργανώνει ο σύνδεσμος ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Εκδηλώσεις

Γραφτείτε στο newsletter του ΠΑΣΕΒΙΠΕ

Λάβετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις ειδοποιήσεις του συνδέσμου στο email σας αυτόματα